SEO Verktyg

Sökmotorverktyg 
Backlink Checker
Se hur många tillbakalänkar som en specifik sajt har.
Cloaking Checker
Se om en sajt har osynliga ord avsedda att lura sökmotorer.
Google Banned Checker
Se om en websajt är banned av Google.
Google Datacenter Search
Sök keywords/fraser genom olika Google data centres.
Google PageRank Prediction
Förutse din framtida Google PageRank.
Index Checker
Kolla hur många sidor en specifik sajt har indexerade hos sökmotorer.
Keyword Density Checker
Analysera en websajt för att se antalet keyword.
Keyword Suggestion
Hitta liknande keywords som matchar din sajt.
Link Popularity
Se hur många tillbakalänkar en specifik websajt har hos sökmotorer.
Multi-Rank Checker
Se både Google PageRank och Alexa Ranking samtidigt.
PageRank Checker
Se Google PageRank på olika Google servers.
Rank Checker
Få en översikt av en webbsidas ranking.
Search Engine Position
Kolla din sökmotorposition på Google Search Engine.
Search Listings Preview
Se hur din websajt kommer att se ut på Google, MSN och Yahoo! Search.
Spider View
Detta verktyg möjliggör för dig att se hemsidan utifrån en sökmotors perpektiv.
URL Redirect Checker
Kolla om en omdirigerad länk är Sökmotor vänlig.
Visual PageRank
Kolla länkars PageRank visuellt istället för i text.

Alla SEO verktyg ovan är framtagna och tillhandahållna av iWEBTOOL.